...

Zawody

26 stycznia 2022

Beskidzkie Nadzieje #3 | Góra Żar

Oraganizator: KS AS

Lista startowa

Zgłoszenia należy dokonać na oficjalnej stronie https://www.liga.beskidy.pl do dnia 24.01.2022 do godziny 20:00. Zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, oraz ubezpiecznie OC i NNW za co odpowiadają zgłaszające kluby.

Informacje organizatora:

  • Biuro zawodów: przy dolnej stacji kolejki,
  • Opłata startowa wynosi 50 zł/os (płatne w biurze zawodów),
  • Zawody odbędą się w konkurencji Kombirace - 1 przejazd,
  • Karnet całodniowy: 50 zł,
  • Organizator ma prawo do zmiany programu zawodów w zależności od warunków atmosferycznych.

Program zawodów:

  • 8:00 otwarcie biura zawodów,
  • 9:15-9:45 oglądanie trasy dla wszystkich zawodników,
  • 10:00 start pierwszego zawodnika z kategorii junior F.