Zawody #4

 
Miejsce zawodów: Wisła Stożek
Kierownik zawodów: Marek Adamczyk
Sędzia główny: Grzegorz Twardoch
Biuro zawodów: okrąglak – grzybek (wg załączonej mapki)
 
Zgłoszenia do 24 lutego 2018 r. do godziny 20.00. Po tej godzinie zapisy na zawody zostaną zamknięte i zostanie przeprowadzone losowanie.
Lista startowa zostanie opublikowana 24 lutego 2018 r. po godz. 22.00.
 
Program zawodów:
8.00-9.00 – wydawanie numerów w biurze zawodów
​9.00-9.30 – oglądanie trasy
9.45 start pierwszej grupy. Kolejność startu grup: od najmłodszej z obniżonego startu grupa F; następnie z górnego startu na przemian kobiety, mężczyźni.
 
Protesty przyjmowane są do 15 minut po zakończeniu konkurencji. Nieoficjalne wyniki na tablicy przy mecie.
Oficjalne wyniki i zakończenie zawodów ok. 30 minut po przejeździe ostatniego zawodnika.
Koszty karnetów według oficjalnego cennika.