wrz 302019
 

Jak zacząć kolejny sezon?

  1. Moderator klubowy zgłasza mailowo przystąpienie do udziału w LIDZE.
  2. Po zgłoszeniu klub zostaje aktywowany na bieżący sezon. Jeśli klub jest aktywny, pojawia się na liście klubów na stronie www.
  3. Moderator klubowy uaktualnia listę zawodników reprezentujących klub w sezonie. W razie wątpliwości, jak to zrobić -> instrukcja dla moderatorów klubowych w DOKUMENTACH.
  4. Osoba odpowiedzialna z klubu pobiera druki dwóch dokumentów dla każdego zawodnika startującego w zawodach LIGI:
  5. Powyższe dokumenty muszą być dostarczone organizatorowi najpóźniej w dniu pierwszych zawodów. Brak ww. zgód uniemożliwi start w zawodach.