...

Aktualności

10 września 2022

Informacje po zebraniu przedstawicieli klubów

Ilość i miejsce zawodów

Ustalono 5 zawodów LIGI, z czego 4 będą się liczyły do klasyfikacji. Terminy i miejsca są podane w zakładce ZAWODY.
Jeszcze nie ustalono ilości i miejsc zawodów dla Juniora E i F. 

Opłaty

Opłaty za zgłoszenie zawodnika do sezonu i opłata za każdy start pozostała na tym samym poziomie, co w ubiegym sezonie (40/50 zł).

Zgłaszanie zawodników do sezonu

Rejestracja klubu oraz zgłoszenie zawodników klubu musi nastąpić do 15 grudnia 2022 r. Wg dokonanych zgłoszeń będzie pobierana jednorazowa opłata w wys. 40 zł. Faktura dla klubu zostanie wystawiona przez ŚBZN. Konto ŚBZN, na które należy dokonać wpłaty znajduje się w REGULAMINIE.

Proszę o aktualizację szkoły zawodnika.

Barwy klubowe

Zawodnik zgłoszony do zawodów LIGI nie może zmienić w trakcie sezonu barw klubowych. Jego przynależność klubową określa zgłoszenie dokonane do 15 grudnia 2022 r. Szcegóły w REGULAMINIE.
Przynależność klubowa zawodnika jest zgodna ze zgłoszeniem klubu/zawodnika w PZN (https://pzn.sts-live.pl/Zawodnik/IndexFilter).

OFLA

Na zawodach OFLA, klub/zawodnik może reprezentować wyłącznie okręg, w którym jest zarejestrowany w PZN.